Mimoriadne podmienky pri výrobe kozmetiky Dr. Sandra. – Doktorka Sandra

Mimoriadne podmienky pri výrobe kozmetiky Dr. Sandra.

Naše výrobky Dr. Sandra vyrábame vo vysoko sterilizovanom priestore bez dotyku ruky človeka. Miešame ich v špeciálnych technologických zariadeniach v absolútne vákuovom prostredí. Bez prístupu vzduchu a ľudskej ruky tak minimalizujeme akúkoľvek možnosť sekundárnej kontaminácie. Na záver, počas výstupnej kontroly hotového prípravku, dokonca prechádzajú fyzikálnochemickými a mikrobiologickými skúškami. Týmto spôsobom výroby sa tak naše výrobky doktorka Sandra dostávajú k spotrebiteľovi najskôr 10 dní od výroby s tým, aby sme eliminovali akékoľvek kontaminácie na minimum. 10 dní totiž trvajú skúšky mikrobiológie, ktoré sa však urýchliť nedajú. Každá miestnosť má svoj vlhkomer, teplomer, či špeciálne hygienické podmienky. Znamená to, akoby sme naše produkty vyrábali priamo na operačnej sále. Presne toto je prostredie, kde vyrábame pre Vás Vašu obľúbenú kozmetiku doktorka Sandra. Približne štyri hodiny ju miešame v sterilnom prostredí, aby získala žiadúcu konzistenciu. Dbáme na kvalitu výroby našej jedinečj kozmetiky. Aby sa mohla kozmetika sprístupniť aj širokej verejnosti, museli sme vymyslieť spôsob, ako kvalitu kozmetiky doktorka Sadra udržať, ale zároveň efektívne znásobiť jej výrobu a znížiť riziko kontaminácie. Podarilo sa nám výrobu presunúť do vysoko špecializovaného pracoviska, ktoré splnilo naše mimoriadne náročne predstavy bezpečnosti a kvality výroby kozmetiky doktorka Sandra. Spoločnosť, ktorá jej pri tom pomáha, je nositeľom certifikátu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, takže kozmetiku doktorka Sandra vyrábame rovnako ako lieky, keďže na ňu máme rovnaké povolenia pri výrobe, ako majú firmy pri výrobe liekov. Naša kozmetika Dr. Sandra sa vyrába podľa najprísnejších noriem Európskej únie spolu s certifikátom ISO 9001 a Enviroment 14 001. Znamená to, že pri výrobe kozmetiky Dr. Sandra nechránime iba Vás, ale aj životné prostredie.